ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Βαθμολογικό σύστημα: εξαιρέσεις

23 Σεπτεμβρίου, 2008

Δίδεται η δυνατότητα σε όσους αδυνατούν να δώσουν τις υποχρεωτικές εξετάσεις μέσα στο εξάμηνο να ζητήσουν να βαθμολογηθούν μόνο από το τελικό διαγώνισμα. Αυτό είναι εφικτό όταν:

  1. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι (κάποιος υπηρετεί στο στρατό ή μένει μόνιμα αλλού και αδυνατεί να είναι εδώ).
  2. Πρέπει κάποιος που επιθυμεί να εξεταστεί μόνο σε τελικό διαγώνισμα να το δηλώσει γραπτώς σε μένα μέχρι τις 15/10/08, μαζί με τους λόγους που έχει.

Σε καμιά άλλη περίπτωση δε θα είναι δυνατή εναλλακτική εξέταση.

Advertisement

23/9/08: Σύγκλιση σειρών: εισαγωγικά

23 Σεπτεμβρίου, 2008

Ορίσαμε τι σημαίνει σύγκλιση μιας σειράς \sum_{n=1}^\infty a_n, με a_n \in {\mathbb R} (δηλ. σύγκλιση των μερικών αθροισμάτων s_n = \sum_{k=1}^n a_k = a_1+\cdots+a_n).

Είδαμε με λεπτομέρεια πότε η γεωμετρική σειρά \sum_{n=1}^\infty x^n συγκλίνει και σε τί.

Διαβάστε τις σημειώσεις μέχρι πριν το Θ. 1.1 (κριτήριο Cauchy) και λύστε τις ασκήσεις 1-5.

Οι ασκήσεις που σας ανατίθενται κάθε εβδομάδα θα αποτελούν τη βάση για τη διδασκαλία των φροντιστηριακών μαθημάτων κάθε Τετάρτη (αρχίζουν μάλλον την επόμενη εβδομάδα μια και δεν έχουν οριστεί ακόμη οι βοηθοί φοιτητές).

Μοιράστηκε ένα φυλλάδιο.