Δεύτερο Φυλλάδιο Ασκήσεων

5 Νοεμβρίου, 2008

Με ασκήσεις πάνω στην ομοιόμορφη σύγκλιση ακολουθιών συναρτήσεων. Μπορείτε να το βρείτε εδώ σε μορφή PDF.Θα υπάρχουν και μερικά τυπωμένα αντίγραφα έξω από το γραφείο μου.

Advertisement

4/11/08: Ιδιότητες της ομοιόμ. σύγκλισης

5 Νοεμβρίου, 2008

Σήμερα είδαμε το κριτήριο του Cauchy για να συγκλίνει μια ακολουθία συναρτήσεων ομοιόμορφα. Η μεγάλη αξία του κριτηρίου αυτού είναι ότι μας επιτρέπει να πούμε αν μια ακολουθία συγκλίνει ομοιόμορφα χωρίς να ξέρουμε εκ των προτέρων την οριακή συνάρτηση.

Είδαμε επίσης ότι η συνέχεια διατηρείται από την ομοιόμορφη σύγκλιση (Θεώρ. 2.2 των σημειώσεών σας) καθώς και ότι τα ολοκληρώματα των συναρτήσεων της ακολουθίας συγκλίνουν στο ολοκλήρωμα του ορίου (Θεώρ. 2.2). Δεν αναφερθήκαμε στο Θεώρ. 2.4.

Είδαμε το θεώρημα προσέγγισης του Weierstrass (χωρίς απόδειξη) και διάφορες παραλλαγές του.

Λύστε τις ασκήσεις 18, 23, 24, 25 του Κεφ. 2 των σημειώσεών σας.