12/1/09: Σημεία εσωτερικά, οριακά και σημεία συσσώρευσης

12 Ιανουαρίου, 2009

Σήμερα είδαμε τις έννοιες που περιλαμβάνονται στην παρ. 4.3 και ειδικότερα τους ορισμούς των εσωτερικών σημείων συνόλου A, των οριακών του σημείων, των σημείων συσσώρευσης καθώς και του συνόρου του A.

Λύστε τις ασκήσεις της παρ. 4.3: 37, 38, 41, 42, 46, 47, 51, 55, 56, 60, 61, 64, 66, 70, 71, 75.

Advertisement